Регионално управление на образованието - Видин

Промените в ЗУТ, ЗОП, ЗДДС, Наредба Н-18

На вниманието на Възложители / Изпълнители по ЗОП и ЗУТ

 

Главни счетоводители, Счетоводители,

Юристи, Инженери, Специалисти по ЗОП и ЗУТ

 

Уважаеми дами и господа,

 

Каним Ви  да участвате в

организираните от нас семинари и уебинари.

Ще бъдат разгледани следните закони:

 

          – Закон за обществените поръчки /ЗОП/

          – Закон за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

          – Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби

в търговските обекти, СУПТО, електронен магазин, контрол на горивата

           – Закон за устройство на територията /ЗУТ/

 

ПОКАНА

ЗАЯВКА