Регионално управление на образованието - Видин

Националния конкурс за исторически разказ „Изпитание“ с право на участие на ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2020 – 2021 година).

В ПАМЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ ЦОНЧО РОДЕВ

И НЕГОВАТА СЪПРУГА НАДЕЖДА РОДЕВА

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

И

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ  1884”

ПРОВАДИЯ

 О Б Я В Я В А Т

 ПЕТОТО ИЗДАНИЕ

НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЦОНЧО РОДЕВ”

ЗА РАЗКАЗ

НА ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА „ИЗПИТАНИЕ“

 Националния конкурс е с право на участие на ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2020– 2021 година).

Повече за конкурса тук ⇒⇒⇒

Формуляр за участие тук ⇒⇒⇒