Регионално управление на образованието - Видин

ХІV Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2021

Ø  В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.

Ø  За първа възрастова група и в двата раздела темата е една: „Светът е отворена книга“.

Ø  Темите за втора и трета възрастови групи по раздели: „Че как ти преча?-Светиш!“ – за литературно творчество; и “Лъскавината в труда, намирам аз, в труда стои, другарю мой хубавината”- за журналистика.

STATUT_KONKURS_Stoyan Mihaylovski_Ruse 2021