Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Цар Симеон Велики” гр. Видин 1. Технически сътрудник 14.05.2021 г.

инфо ⇒⇒⇒