Регионално управление на образованието - Видин

Първи международен образователен онлайн форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката“

Първият международен образователен онлайн форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката“ ще се проведе от 08 до 10 юни 2021г.

Събитието е част от стратегията за развитието на Варна като град на знанието,интернационален университетски град, желано място за кариерно и професионално развитие. Целта е да се споделят иновативни образователни практики в различните степени на образованието.

Форумът „Дигитализация и иновации в образованието и науката“ ще се реализира в три дни :

  • 8 юни 2021г. – Дигитализация и иновации в образованието и науката в системата на висшите училища.

Панели:

Интернационализация на образованиетои транснационално образование.

Иновативни техники в обучението по информационни технологии. Дигитална организация на учебния процес.

Емоционална интелигентност в условията на дигитална трансформация.

  • 9 юни 2021г. – Дигитализация и иновации в образованието и науката в системата на училищното образование. Панели:

Обучението в STEM/STE(A)M среда;

Предизвикателствапри управлението и контрола на процесите в образователната институция в дигитална среда;

Дигитализацията и предизвикателствата пред професионалното образование.

  • 10 юни 2021г. – Дигитализация и иновации в образованието и науката в системата на предучилищното образование. Панели:

Организация наобучението STEM в предучилищна възраст: методи, средства, резултати.

Място на дистанционното обучение в предучилищна възраст. Форми и методи на работа. Сътрудничество с родителите.

Дигитализация на управленските процеси в детската градина. Практики.

Работен език на Форума е български и английски, с осигурен симултанен превод. Основният формат на материалите ще бъдат презентации и/или видеоклипове.

Повече информация за Форума и извършването на регистрацията са достъпни на интернет страницата на сайта с адрес www.edfor.varna.bg.

Покана тук ⇒⇒⇒