Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс за създаване на химн на ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали

Конкурсът се организира и провежда от Езикова гимназия „Христо Ботев”, град Кърджали. Целта му е да мотивира учениците към творческа изява във връзка с честване на 100-годишнината от първата гимназия в град Кърджали.

 Регламент за провеждане на Национален конкурс за създаване на химн на ЕГ „Христо Ботев” — гр. Кърджали тук ⇒⇒⇒