Регионално управление на образованието - Видин

XIX Национален конкурс „Бог е любов“

Уважаеми ученици и учители,

скъпи родители,

Приключи областния кръг наXIX Национален конкурс „Бог е любов“ за учебната 2020/2021 г.

Въпреки сложната обстановка училищата се включиха активно в конкурса. Спазена бе традицията да бъдат представени творби в цялата палитра от направления. Изключително голямо е разнообразието на създадените творби. Това важи в най-голяма степен за направление приложни изкуства. Много добро бе нивото на представените литературни творби и рисунки:

  • Участвали 11 училища;
  • Представени 84 творби;
  • Разпределние по направления:

            – Литературни творби: 25 (6 стихотворения и 19 разкази и есета);

             -Рисунки: 46;

             -Макети: 1;

             -Приложни изкуства: 12 творби.

Предложени за участие в националния кръг на конкурса 27 творби:

  • Стихотворения – 2;
  • Разкази – 6;
  • Рисунки – 10
  • Приложни изкуства – 9 пана.

П Р О Т О К О Л на областната комисия за предложените ученически творби за Националния кръг на ХIХ Национален конкурс „Бог е любов” за учебната 2020/2021 г.  от област Видин,  по направления и възрастови групи

П Р О Т О К О Л за резултатите от областния кръг на ХIХ Национален конкурс „Бог е любов” за учебната 2020/2021 г.  в област Видин,  по направления и възрастови групи