Регионално управление на образованието - Видин

Практическо обучение за административнонаказващи органи

По време на практическото обучение, специализирано за административнонаказващи органи ще бъдат  разгледани и разтълкувани последните промени в Закон за административните нарушения и наказания — производства.

Обучението е изцяло специализирано за административнонаказващи органи и ще прави паралел между сега действащите правила и новите, влизащи в сила от 2021 г.! Повече тук ⇒⇒⇒