Регионално управление на образованието - Видин

XIV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче” — Варна 2021 г.

Конкурсът ще се проведе на 27 юни 2021 г. ог ЦПЛР — Общински детски комплекс, гр. Варна и е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОИ.

Участниците задължително се регистрират в електронна форма, която е публикувана па сайта на ЦПЛР — Общински детски комплекс, гр. Варна: http://www.odk-varna.com в срок до 04.06.2021 г.

Статут на XIV Национален конкурс