Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс “Образование по правата на децата”

 В рамките на партньорската програма с правителството на Република България за периода 2018-2022 г. УНИЦЕФ в партньорство с фондация „Заедно в час” осъществява дейности за разширяване на възможностите за обучение по права на детето в българското училище. Част от програмата е инициативата за стартиране на национален конкурс „Образование по права на децата”. Конкурсът е предназначен за учители и ученици от V — XII клас.

Наръчник за участници

Покана