Регионално управление на образованието - Видин

Конкурс “Мечтите на Венци Станев”

Уважаеми участници конкурсната тема съдържа 5 задачи и обяснения към темата.

За всяка от задачите е необходимо да напишете пълно описание на решението. Пълното решение на всяка задача се оценява с 10 точки, въз основа на критериите: оригиналност, математическа точност и логически подход.

Време за работа: 120 минути.

Всяка от задачите се решава на отделен лист. Необходимо е да изпратите, по възможност в един e-mail, снимки на решените задачи до 16:00 часа в деня на конкурса (20.04.2021 г.) на електронен адрес: ir.vodova@rio-vidin.org.  В изпратения е-mail следва да бъдат изписани трите имена на ученика, училището и класа. Отговори, изпратени след крайния час, няма да се проверяват.

Пожелаваме Ви успех!

Конкурсна тема   ⇒⇒⇒