Регионално управление на образованието - Видин

Национален фестивал Детска мелодия на годината

Националният фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината” е ежегоден, има конкурсен характер и се провежда в рамките на две календарни години 20.03.2021 г. – 02.07.2022 г.

Първият етап на фестивала е за набиране на нови детски песни, в който могат да участват автори на музика, като изпратят демо запис на своя песен до 01.06.2021 г.

Вторият етап е за прослушване за избор на деца изпълнители до 14 г. Кандидатите за изпълнители могат да изпращат видеозапис с две песни на български език от 20.03.2021 г. до  01.06.2021г.

Регламент и допълнителна информация за IV Национален фестивал “Детска мелодия на годината” могат да се намерят на ел. страница: www.detskamelodiq.bg.

Участието в Националния фестивал „Детска мелодия на годината“ е доброволно.

Регламент на IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината” тук ⇒⇒⇒