Регионално управление на образованието - Видин

Конкурс „Мечтите на Венци Станев”

Конкурсът „Мечтите на Венци Станев” се организира ежегодно в памет на дългогодишния директор на СУ „Цар Симеон Велики”, гр. Видин – Венцислав Асенов Станев, който внезапно ни напусна на 01.12.2020 г.

Цели на конкурса:

Чрез конкурса се цели да бъде запазена мисията и житейската мечта на Венцислав Станев – да засили интереса на учениците към иновативно мислене, опознаване на нови светове, да активизира въображението на младите хора да попиват новото и да връщат наученото – на своето училище, на своя роден град, на своята родина. Да развиват чувството си на гордост и достойнство от своя произход и да бъдат активни в представянето на авторски идеи. Да мечтаят – „дръзко и с размах“ и да повярват, че те са бъдещето – сега.

Конкурсът се провежда за ученици от област Видин във възрастова група 16 – 19 години в две тематични области:

  1. Конкурс за есе/кратьк разказ

Тема на конкурса за 2021 г.: „Мечтите не умират”

Краен срок за изпращане на творбите: 30.04.2021 г.

Оценяване на творбите: до 10.05.2021 г.

Обявяване на победител: 11.05.2021 г.

Условия за участие: Текстът на есето трябва да е написан на български език, в обем от З до 5 страници във формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер на символите 12, междуредово разстояние 1,5 pt. Следва да бъдат изписани трите имена на ученика, училището и класа, както и името на учителя, подпомогнал автора при разработването на творбата.

Изпращане на творбите: До 30.04.2021 г. на електронен или хартиен носител на един от следните адреси: гр. Видин 3700, ул. „Търговска“ № 6, СУ „Цар Симеон Велики“, гр Видин или на e-mail: g.pavlovа@rio-vidin.org

Оценка и класиране: Оценяването на творбите ще се извърши от комисия, определена от СУ „Цар Симеон Велики” – гр. Видин, въз основа на критериите: оригиналност и творчески подход; стил и езикова компетентност.

Награди: Всички участници ще получат грамоти. Авторът на отличената като победител творба и неговият учител ще спечелят посещение в Брюксел и европейските институции до края на годината (в съответствие с ограниченията, свързани с пандемията от COVID-19), а авторът на отличената на второ място творба ще получи предметна награда.

  1. Конкурс за математически умения

Конкурсът за математически умения ще се проведе от разстояние в електронна среда на 20.04.2021 г. от 14:00 часа. Състезателната тема ще бъде публикувана на сайта на РУО – Видин, rio-vidin.org в секцията Състезания и конкурси/Състезания, конкурси и фестивали, непосредствено преди началото на  състезанието.

Състезателната тема съдържа 5 задачи, като при решаването им се търси прагматичен подход, аритметични умения и логическа мисъл. Задачите изискват пълно описание на решението.  Времетраенето на конкурса е 120 минути.

Всяка от задачите се решава на отделен лист. Необходимо е всеки от участниците да изпрати, по възможност в един e-mail, снимки на решените задачи до 16:00 часа в деня на състезанието на електронен адрес: ir.vodova@rio-vidin.org.  В изпратения е-mail следва да бъдат изписани трите имена на ученика, училището и класа. Отговори, изпратени след крайния час, няма да се проверяват.

Оценяването на състезателната тема ще се извърши от комисия, определена от СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин”, въз основа на критериите: оригиналност, математическа точност и логически подход.

Класирането ще бъде обявено на 11.05.2021 г.

Всички участници ще получат грамоти. Победителят в състезанието и неговият учител ще спечелят посещение в Брюксел и европейските институции до края на годината (в съответствие с ограниченията свързани с пандемията от COVID-19), а класираният на второ място ще получи предметна награда.

За участие в конкурса за математически умения е необходимо за всеки участник да бъде направена предварителна регистрация до 15.04.2021 г. на следния линк: https://forms.gle/CeRgWDmg28bHwmYr9

Допълнителна информация за инициативата можете да намерите на www.mechtite.eu