Регионално управление на образованието - Видин

XXVI Национален детски фолклорен конкурс ,Диньо Маринов”

XXVI Национален детски фолклорен конкурс ,Диньо Маринов”, включен в НКИИДУ за учебната 2020/2021 г. на МОН ще се проведе на 02, 03 и 04 юли 2021 г. в гр. Варна.

Информация за конкурса е налична на сайта на ЦПЛР — ОДК, гр. Варна: www.odk-varna.com.

Електронен адрес за кореспонденция: fk.dinio.marinov@gmail.com

Повече тук⇒⇒⇒