Регионално управление на образованието - Видин

VI Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват”

Националният конкурс ,Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ се организира от Община Шумен и Средно училище „Сава Доброплодни” — гр. Шумен и ще се проведе в периода: 23.05 — 05.06.2021 г. в гр. Шумен.

Конкурсът има за цел да открива млади таланти, да насърчава даровитите български деца по пътя им към голямото изкуство, да популяризира българското и европейското културно наследство и да осъществява творчески обмен между различни художествени колективи.

Регламент тук