Регионално управление на образованието - Видин

XXХ МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ “СРЕБЪРНА“ 2021

УЧАСТНИЦИ във форума –   ученици от 5 до 12 клас, от страната и чужбина, които проявяват интерес към екологията, живата и нежива природа, с принос за нейното изучаване и опазване.

Участието е индивидуално и  колективно в екип, на ученици от класове, клубове, школи, групи по интереси от училища  и ЦПЛР.

Писмо на МОН №РД-3-756/09.04.2021г. тук ⇒⇒⇒

Статут тук ⇒⇒⇒