Регионално управление на образованието - Видин

Форум за обществени консултации: публичните политики в сектора за учене на възрастни

Интерактивният ресурс е създаден в Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и е свързан с интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни.
За лесен достъп до Форума можете да използвате следния линк: https://epale.ec.europa.eu/en/node/170290