Регионално управление на образованието - Видин

Състезание по английски език

На 13 април, 2021 г. ще се проведе състезание /ако учениците са присъствено на обучение/ по английски език за ученици от II-IV клас. Състезанието се провежда в училището, в което се обучават участниците. Дейностите по организация на състезанието са публикувани тук https://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie/page3. Учебният материал, който е включен в тестовете е от общообразователната подготовка.

За информация и въпроси :

0882360642
0882360643
0886360641