Регионално управление на образованието - Видин

Национална програма на МОН и МО “Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия”

Подаване на документи от училищата с гимназиален етап
на хартиен носител в РУО – Видин – 10 май 2021 г.

Формуляр за програмата тук ⇒⇒⇒

Декларация тук ⇒⇒⇒