Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в СУ “Христо Ботев” гр. Белоградчик

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Христо Ботев” гр. Белоградчик  1. Учител по история и цивилизации  09.04.2021 г.

Повече тук