Регионално управление на образованието - Видин

Свободни работни места в СУ „Васил Левски“ гр. Кула

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ ” Васил Левски” гр. Кула 1. Учител по физическо възпитание и спорт  инфо ⇒⇒⇒       08.04.2021 г. 
2. Работник поддръжка на сгради инфо ⇒⇒⇒   05.04.2021 г.