Регионално управление на образованието - Видин

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА“

Националното състезание „Фолклорна плетеница“ за ученици от   IV,  VII и ХI-ХII  клас се организира от Министерство на образованието и науката съобразно регламент  разработен въз основа на Правилата, утвърдени със Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България и Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020-2021 година.

Регламент тук ⇒⇒⇒