Регионално управление на образованието - Видин

Конкурс за финансиране на проекти по програмата “Европа като общност на граждани”

Конкурсът е част от програмата „Европа като общност на граждани“, изпълнявана от фондация „Софийска платформа“ и MitOst e.V. с подкрепата на Stiftung Mercator.

Важно условие е проектите да бъдат насочени към укрепване на гражданската активност на местно ниво и трябва да адресират справянето с проблеми от значение за местните общности. Наред с това те трябва и да отговорят на демократичните ценности и да развиват принципи като толерантност, плурализъм, равенство, недискриминация и др. Кандидатства се на английски език.

Конкурсът предлага най-общо следното:

  • Финансова подкрепа (до 35 000 €) за реализирането на проект с акцент върху гражданско участие на местно ниво, общностен диалог, устойчивост.
  • Нефинансова подкрепа в реализирането на проекта и среда за сътрудничество с партньори.

Крайният срок за кандидатстване е 13:00 ч. на 26 април 2021 г.

Подробна информация за конкурса можете да намерите най-вече на интернет страницата на фондация „Софийска платформа“но така също и в социалните мрежи, както и на официалния сайт на програма „Европа като общност на граждани“ – Civic Europe (на английски език.).

Тъй като няма често възможности за финансиране на проекти на местни организации, искаме да Ви окуражим да кандидатствате .

 

Ако имате въпроси, не се колебайте да се обръщате към  екипа на civic@sofiaplatform.org.