Регионално управление на образованието - Видин

Свободни работни места в СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ “Св. св. Кирил и Методий”
1. Заместник директор по учебната дейност  инфо ⇒⇒⇒       20.04.2021 г.   0898568681
2. Главен счетоводител инфо ⇒⇒⇒    12.04.2021