Регионално управление на образованието - Видин

Глобална инициатива „ Седмица на парите 22 – 28.03.2021 г.

Световната седмица на парите ще се състои в периода 22 — 28 март, 2021 г.

Национален координатор на инициативата е Джуниър Ачийвмънт България.

В рамките на инициативата се предвижда реализирането на редица дейности (в приложение към настоящото писмо) за учениците от всички етапи на училищните образователни степени

Повече тук ⇒⇒⇒