Регионално управление на образованието - Видин

Ученическа научна сесия (УНС)

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за своята ежегодна Ученическа научна сесия (УНС), която ще се проведе през месец ноември 2021 година по един от следните начини (в съответствие с изискванията на епидемичната обстановка):

а) изцяло онлайн;

б) хибридно — с ограничен брой присъстващи на място и синхронно излъчване в реално време до онлайн участници;

в) присъствено.

Повече информация тук ⇒⇒⇒