Регионално управление на образованието - Видин

Информация до средните училища за предстоящи инициативи

Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

се обръщат към Вас с молба за разпространяване на информация до средните училища от Вашата област за предстоящи инициативи, а именно:

 

 

·         Национално ученическо състезание по „Управление на проекти“ – Подробна информация от сайта на линк https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/natsionalno-uchenichesko-sastezanie-po-upravlenie-na-proekti-10753

 

·         Онлайн национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол“ – Подробна информация от сайта на линк https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/onlayn-natsionalno-uchenichesko-sastezanie-po-mitnicheski-i-danachen-kontrol

 

·         Национален фото-конкурс „Аз и Стопанска академия“ – https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/natsionalen-foto-konkurs-az-i-stopanska-akademiya

 

·         85 години Стопанска академия “Д. А. Ценов” – https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/85-godini-stopanska-akademiya