Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс за ученици „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Конкурсът се провежда от Фондация „Еврика“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов и е включен в Календарния план за извънкласните дейности на Министерството на образованието и науката.

 Крайният срок за представяне на проектите във Фондация „Еврика е 24 май 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на ХXIII Национален конкурс  „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” тук ⇒⇒⇒

Формуляр на участника в Националния конкурс “Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”  и Декларация на участник  тук ⇒⇒⇒