Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс „Eлиас Канети“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

И

МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО „ЕЛИАС КАНЕТИ”

 

ОБЯВЯВАТ

 КОНКУРС

за художествена творба на тема:

„Да се опълчиш срещу разбираемото”  

Елиас Канети ( из „Записки 1942-1985“)

 

РЕГЛАМЕНТ 

 Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от  VIII клас до  XII клас. 

 Форми на участие:

        Есе;

        Стихотворение;

        Рисунка.

 Изисквания към литературните творбите: 

        Обем: до 2 страници А4, 

        Шрифт: Times New Roman, големина на шрифта: 12, Полета на страница – горно, долно, ляво, дясно – 2 см.

        Междуредово разстояние: single.

Изисквания към рисунките:

        Няма ограничения в техниката на рисуване; 

        Свободен формат, но не по-голям от 50/70 см;

 

        Изпратените творби ще бъдат върнати на собствениците;

        Организаторите запазват правата за експониране, представяне и ползване на рисунките за целите по темата.

Към творбите да е приложена следната информация за автора: 

v име, презиме фамилия;

v училище, клас,

v телефон за връзка;

v име и фамилия на преподавателя, телефон за връзка.

Срок за представяне на творбите: до 09.04.2021 г.

        на e –mail: pgiu-ruse@jusoft.net;

        или на хартиен носител на адрес:

 

гр. Русе – 7000, ул. „Борисова” 22,
ПГИУ „Елиас Канети” – Русе,
Картините се приемат в канцеларията на училището или по пощенски път.

Лице за контакт:
Калина Пенева – заместник-директор по учебната дейност; тел. № 082 834074

Награди:
• Грамоти за участие;
• Грамоти за отличие;
• Предметни награди за първите три места във всеки жанр.

Отличените творби във всеки жанр ще бъдат представени на литературно четене и изложба по повод патронния празник на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе на 25.04.2021 година и
ще бъдат публикувани в сайта на училището със съгласие от участниците.