Регионално управление на образованието - Видин

Проект “Remote Schools”

Гьоте-институт България има удоволствието да предостави на Вашето внимание проекта  “Remote Schools” и да покани български училища да се включат в него. С тази инициатива ние отговаряме на необходимостта от развитие и надграждане на компетентностите за организиране и провеждане на дистанционно образование, което придобива все по-голямо значение и за българското образование. Проектът се провежда в регионален формат и в него ще участват още училища от Румъния, Гърция, Албания, Хърватия и Северна Македония, представени от директори и учители по немски език.

В четири квалификационни модула за учители по немски език и онлайн семинари за директори участниците ще получат базисни знания за успешно дистанционно обучение, ще обменят опит помежду си, ще изпробват работещи модели и  ще изработят общи насоки за дигитално обучение.

От България могат да се включат 5 училища, в които се изучава немски език,  независимо от вида на училището и интензивността на преподаване на немски език. Важно е наличието на интерес към дистанционното обучение и към регионалния обмен.

Обявата  тук ⇒⇒⇒

Формуляр за кандидатстване тук ⇒⇒⇒

Крайният срок за кандидатстване е 28.02.2021.