Регионално управление на образованието - Видин

КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „Моето училище – моят свят“

В чест на своя 50-годишен юбилей 

Английска езикова гимназия  „ Гео Милев” – гр. Бургас 

обявява

 КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
„Моето училище – моят свят“ 

          Право на участие имат всички  ученици от  V – XІІ клас от училищата на територията на Република България, които желаят да въплътят в образ с думи, линии и багри своите мисли и чувства, преживявания и настроения, спомени и мечти. Училището е мястото, където всяко дете, всеки юноша учи и твори, общува и създава приятелства, открива света на науката, изкуството, спорта, човешките взаимоотношения и се самооткрива в него. Участниците в конкурса имат изключителната възможност да разкрият своя свят – реален и въображаем, такъв, какъвто е или желаят той да бъде! 

Конкурсът ще се проведе в два раздела : I раздел „Литература“ /поезия; проза/ и II раздел „Изобразително изкуство“ /рисунка – живопис и графика; компютърна рисунка/. Във всеки от разделите надпреварата ще се състои в три възрастови групи : V  VІІ клас, VІІІ – X клас, XІ – XІІ клас 

Срокът за изпращане на творби за участие в конкурса е от 15.02.2021 г. до 15.03.2021 г. Резултатите ще бъдат обявени в срок до 31.03.2021 г. Победителите ще получат грамоти и награди . 

Информация за конкурса –  на линк:
КОНКУРС за литература и изобразително изкуство Моето училище – моят свят – АЕГ “Гео Милев”, гр. Бургас (gpaeburgas.org)