Регионално управление на образованието - Видин

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Застраховане и социално дело“ имат удоволствието да поканят учениците от 11 и 12 клас на средните училища да вземат участие в организирания 

 

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ на следните теми:

·         „Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората“

·         „Как да преборим бедността в съвременното общество?“

1. Условия на конкурса: 
В конкурса могат да участват ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички български училища в страната и чужбина. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става посредством попълване на регистрационен формуляр.
2. Изисквания за оформяне на есето: 
Обемът на есето трябва да бъде до 5 страници [Page Size – А4, Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size – 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5; Изображения – TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi].
3. Важни срокове: 
16 април 2021 г. (петък)  – краен срок за регистрация и изпращане на есето по електронен път на имейл – 
s.georgieva@uni-svishtov.bg
4. Процедури за кандидатстване и оценка:
Подаването на есетата е по и-мейл: 
s.georgieva@uni-svishtov.bg.

В полето Subject, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписват на латиница – име, фамилия, наименование на училището, населеното място и държавата (само за българските училища в чужбина), и се прикачва файлът, съдържащ есето.
ВАЖНО!
* Учениците могат да участват само с ЕДНО единствено есе!
** Комисията за оценка на есетата ще бъде съставена от академични преподаватели от катедра „Застраховане и социално дело” и представители на практиката от същите области.
*** Всички участници ще получат сертификати за участие в конкурса, а авторите на класираните на първите три места есета ще получат и грамоти.

За допълнителна информация:
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Ем. Чакъров” №2
тел. (0631) 66 437
e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg
От сайта на Стопанска академия може да бъде изтеглен Формуляр за участие и Плакат с подробна информация, на този линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/konkurs-za-uchenichesko-ese-organiziran-ot-katedra-zastrahovane-i-sotsialno-delo