Регионално управление на образованието - Видин

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „АРНАУДОВИ СРЕЩИ 2021. ПЪТЯТ КЪМ ПОЗНАНИЕТО“

Наближава крайният срок за подаване на заявка за участие във Втория национален младежки форум „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“, организиран от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе съвместно с Регионално управление на образованието – Русе. Форумът си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки и да даде трибуна на ученици и младежи до 26 г., които следват стъпките на Михаил Арнаудов, чиито разработки, проекти и предложения да получат публичност; да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Форумът се организира в няколко тематични направления: Литература; История; Български фолклор; Изкуства; Философия; География.

 

Формите за участие са: доклад, презентация на Power Point и други, видеоклип.

Участниците могат да се изявят както индивидуално, така и в екип.

Изпратените в срок доклади и мултимедийни проекти ще бъдат оценени от компетентно жури.

Материалите от форума ще бъдат публикувани в електронно издание.