Регионално управление на образованието - Видин

“Купата на героите”

Бихме искали да споделим интересна възможност за стимулиране на личностното развитие на младежите – националното доброволческо състезание “Купата на героите”. То е свързано с разбирането на принципите на демокрацията, човешките права и свободи, както и на активното гражданско участие – част от основните цели на Закона за предучилищното и училищното образование.
Екипът ни работи със стотици младежи доброволци и учители от цялата страна от 2015 година, а през септември 2020 г. поставихме начало на състезанието. Отличната обратна връзка ни кара да вярваме, че “Купата на героите” ще мотивира още повече колективи и младежи да работят заедно в подкрепа на различни каузи в бъдеще.