Регионално управление на образованието - Видин

ОНЛАЙН eTwinning ОБУЧЕНИЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ

От 12 до 16 февруари 2021 г. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, организира ОНЛАЙН eTwinning ОБУЧЕНИЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ с практическа насоченост „МЕТОДИ НА УЧЕНЕ И eTwinning”.

Повече информация тук ⇒⇒⇒