Регионално управление на образованието - Видин

Включване на училищата в кампанията Дни на медийна грамотност 2021 г.

Коалицията за медийна грамотност (КМГ) за поредна година е организатор на кампанията Дни на медийна грамотност — 2021 г., които ще започнат на 9 февруари заедно с Деня на безопасния интернет и ще продължат до края на април месец. По време на кампанията, КМГ организира различни инициативи като конкурси, обучения и експертни срещи. В допълнение училищата получават примерни пакети с разработени планове за уроци и програми за включване в Дните на медийната грамотност. Пакетите покриват целия образователен цикъл — от I до XII клас и могат да бъдат намерени на сайта на коалиция за медийна грамотност: http://gramoten.li/уроци-и-презентации/.

Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на коалиция за медийна грамотност и отправя покана за участие в нея към всички училища в България.