Регионално управление на образованието - Видин

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова” – 2021 г.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/2021 година. Организатори на конкурса са Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието — Бургас. Целта на конкурса е да открива и развива млади литературни дарования.

ОБЯВА ⇒⇒⇒

СТАТУТ ⇒⇒⇒