Регионално управление на образованието - Видин

Национално състезание по български език и литература „Любословие”

За десета поредна учебна година „Любословие” организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
  • На 17.02.2021 г. състезанието ще се проведе за учениците,които са присъствено в училище – I, II, III, IV, VII, VIII, XII класове;
  • На 24.02.2021 г. състезанието ще се проведе за учениците от V, X, XI класове;
  • На 08.03.2021 г. състезанието ще се проведе за учениците от VI, IX  класове;
  • В случай, че учениците не преминат към присъствено обучение е възможно да има нова промяна в датата на провеждане;
  • Състезателните материали се изпращат при нас след като всички участници от едно училище са провели състезанието;
  • Състезанието ще се проведе в 1 кръг;
  • Таксата за участие се превежда след провеждане на състезанието, спрямо броя на явилите се ученици;
  • Заявки за участие (по образец) се подават от 25.01.2021 г. до 16.02.2021 г.на имейл  lyuboslovie2011@gmail.com