Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс за ученическо есе- Стопанска академия “Д.Ценов”-Свищов

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Обща теория на икономиката“ имат удоволствието да поканят учениците от 12 клас на средните училища да вземат участие в организирания

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ (16.04.2021г.)
на тема

„КАК ВИЖДАМ МОЯТА КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ КАТО ДИПЛОМИРАН ИКОНОМИСТ?“

 

Условия на конкурса

·         конкурсът е неприсъствен (по електронен път);

·         участието на учениците е самостоятелно;

·         участие в конкурса могат да вземат ученици само от 12 клас;

·         всеки ученик може да участва само с едно есе;

·         няма ограничение за броя участници от едно училище.

 

Изисквания за оформяне на есето

·         до 5 страници;

·         формат: Page Size – А4, Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm; Font – Times New Roman, Size – 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5;

·         използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника.

Краен срок за изпращане на есетата до 16 април 2021 г. (петък) на електронна поща edu.marketing@uni-svishtov.bg

В полето Subject следва да се изпишат на латиница – Ese_OTI-име, фамилия-населено място (например Ese_OTI-Todor Petrov-Svishtov) и да се прикачи файлът с есето.

 От сайта на Стопанска академия може да бъде изтеглен Макета на Есето, на този линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/kak-vizhdam-moyata-kariera-v-bulgaria-kato-diplomiran-ikonomist 

 За допълнителна информация:

доц. д-р Людмил Несторов – 0889 59 11 99

ас. Елица Петкова – 0889 27 29 84

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – 0887 63 00 33, (0631) 66 437