Регионално управление на образованието - Видин

Професионално – педагогически специализации (ППС)

ДИПКУ при Тракийски университет – гр. Стара Загора стартира професионално  – педагогически специализации (ППС) по темите:

1. „Информатика и информационни технологии“. Подходяща е за учители в среден и горен курс. Стартира на 30.01.2021 г.  от 10,00 чЗаявление можете да подадете от тук в срок до 28.01.2021 г.

2Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране.“. Обучението е за начални учители, които ще преподават предметите „Информационни технологии“ в 1 – 4 клас и „Компютърно моделиране“. Стартира на 30.01.2021 г.  от 10,00 ч. Заявление можете да подадете от тук в срок до 28.01.2021 г.

 Тези специализации могат да послужат за придобиване на III ПКС на педагогическите специалисти, които са в процедура за придобиване на V и  IV ПКС или имат присъдени такива.

Специализациите ще бъдат дистанционни. Занятията се провеждат електронно-синхронно (уебинар) в неучебни или почивни дни по график. Таксата се заплаща на три вноски по 375.00 лв., в рамките на една календарна година.

След подаване на заявление за участие, ще получите на електронните си пощи подробни указания за провеждане, плащане и необходимите документи. За информация на телефон 042/617446; 042/630102.