Регионално управление на образованието - Видин

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА, ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ /ДИПКУ/, гр. Стара Загора стартира професионално – педагогически специализации (ППС) по темите:

1. „Организация на образователния процес в условията на новите реалности“.

2. „Приложни аспекти на психологията в образователна среда“.

Повече тук