Регионално управление на образованието - Видин

Национално състезание по информационни технологии на тема “Европейски зелен пакт”

ОРГАНИЗАТОРИ:      

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, БЛАГОЕВГРАД

ЮЗУ ”НЕОФИТ РИЛСКИ”, БЛАГОЕВГРАД

VІІ СУ ”КУЗМАН ШАПКАРЕВ”,  БЛАГОЕВГРАД              

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

СЪОРГАНИЗАТОРИ: УНИБИТ, СОФИЯ; ТУ, СОФИЯ. 

Състезанието се провежда за тринадесети път и в него могат да участват ученици от V до ХІI клас. Целта му е да се предостави възможност на учениците интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използването на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие. 

Писмо  ⇒⇒⇒

Регламент ⇒⇒⇒

Приложение 1 ⇒⇒⇒

Приложение 2 ⇒⇒⇒

Приложение 3 ⇒⇒⇒

Приложение 4 ⇒⇒⇒