Регионално управление на образованието - Видин

НАГРАДА „МУЗЕЙНИТЕ РЕСУРСИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО”

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „МУЗЕЙНО УЧИЛИЩЕ”

ОБЯВЯВА

НАГРАДА

МУЗЕЙНИТЕ РЕСУРСИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО”

Национален център „Музейно училище” е партньорска инициатива на Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово.

 

Повече тук ⇒⇒⇒