Регионално управление на образованието - Видин

Международен литературен конкурс „Изкуство срещу дрогата“

През 2021 година ще се състои 10-тото издание на Международния литературен конкурс „Изкуство срещу дрогата“. Общински съвет по наркотични вещества гр. Бургас участва в издаването на книжка с наградените и номинирани творби, участвали в конкурса.
Шествието на наркоманиите не подминава никоя съвременна страна и нация. Последиците от зависимостите са едни от големите проблеми за обществото във всяко едно отношение. От тежките емоционални, материални и физически загуби, следствие на наркоманиите, страдат не само зависимите и техните близки, но и цялата общественост. В последните години се забелязва  една обезпокояваща тенденция все повече деца, подрастващи и младежи да експериментират с психоактивни вещества, като възрастовата граница на пробвалите за първи път, постоянно намалява. Работата на ОбСНВ Бургас е да информира децата и подрастващите за вредите и опасностите, свързани с наркотичните вещества и техните прекурсори. Убедени сме, че участието в конкурса „Изкуство срещу дрогата“ позволява на млади хора да отправят своите позитивни послания към други млади хора за пренебрегваната реална заплаха – вплитането в примките на зависимостта. Същевременно децата и младежите имат възможността да изразят своята активна гражданска позиция, да покажат и развият своя талант, да се убедят, че тяхното мнение е ценно за другите.
Всичко това ни мотивира, отново да бъдем един от активните участници в процеса по реализирането на Международния литературен конкурс „Изкуство срещу дрогата“.
Кратка история на конкурса  ⇒⇒⇒
Регламент на конкурса ⇒⇒⇒