Регионално управление на образованието - Видин

ХІІІ Национален фолклорен конкурс

Община Русе И Общински детски център за култура и изкуство организират ХІІІ Национален фолклорен конкурс
„Дунавски славеи“ в Русе 9-10 юли 2021 г.

Статут на конкурса ⇒⇒⇒

Заявка за участие ⇒⇒⇒