Регионално управление на образованието - Видин

Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе

Националния конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое — реално и вълшебно” е организиран от ЦПЛР — ОДК — гр. Ловеч. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици на МОН за учебната 2020/2021 година.

Повече информация тук ⇒⇒⇒