Регионално управление на образованието - Видин

Младежка програма за зелено предриемачество Panda Labs

Новата младежка програма на WWF Bulgaria е за зелено предприемачество и решаване на някои от най-неотложните екологични и социални проблеми в света.От сега до края на месец януари се набират участници в първото събитие, което ще се проведе онлайн през м. февруари.

Програмата Panda Labs е подкрепена от Министерство на образованието и науката (писмото за подкрепа от МОН).

Към програмата за първото събитие през февруари тук⇒⇒⇒
Резюме тук ⇒⇒⇒
За допълнителна информация можете да се обръщате към Лилия Аракчиева (larakchieva@wwf.bg; 0894 066 359).