Регионално управление на образованието - Видин

Обучения на педагогически специалисти към Център за обучение “Цар Симеон Велики””

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на практически онлайн обучения, които са организирани от Центъра за обучение  “Цар Симеон Велики” и ще се проведат през януари 2021 г.
Темите на обученията са одобрени и вписани в информационния регистър на МОН и носят на участниците съответните квалификационни кредити. Основната ни цел е всяко обучение да отговаря на потребностите на участниците и да допринася за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем. Наши лектори са водещи експерти с богат практически опит и хабилитирани лица от различни висши учебни заведения и научни институции. Всички те спазват основния ни принцип при провеждане на обученията — теорията да бъде сведена до минимум и да се даде възможност на участниците за повече практическа работа, решаване на казуси и отговори на поставени въпроси. Всичко това, в допълнение с интерактивния начин, по който протичат нашите обучения, ни прави предпочитан и надежден партньор.
Цената за индивидуално обучение в една програма е 75 лв. с придобиване на един кредит. За всеки участник се издава удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.
За повече информация посетете сайта на организацията https://educenter-tzarsimeon.bg/ или се свържете с нас на тел.: 0879216108.
Изберете най-подходящото за Вас обучение и направете своята заявка още сега, като договорите специална цена за екипа Ви!

Тема: Коучинг в образованието ⇒⇒⇒

Тема: Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“ –  1 част. ⇒⇒⇒

Тема: Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – 1 част. ⇒⇒⇒