Регионално управление на образованието - Видин

Национален ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Национална професионална гимназия по велеринарна медицина ”Иван Павлов”, град Стара Загора е основана преди 72 години. От 2017 година е със статут на училище с национално значение, в което се обучават ученици от 22 области на Република България в две направления и три специалности: ветеринарна медицина: специалност „Ветеринарен техник” и „Ветеринарен лаборант”; хранителни технологии: специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”. Преподавателският състав поддържа професионалното си ниво и добрите учебни практики. Модернизирането на материалната база създава възможности за актуализиране на методите на преподаване и изграждане на професионални компетенции на обучаемите.
Конкурсът е включен в Националния календар за изяви на децата и учениците за учебната 2020/2021 година.
Програмата на Националния ученически конкурс тук »»»