Регионално управление на образованието - Видин

Свободно работно място в ОУ “Eпископ Софроний Врачански” гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ “Eпископ Софроний Врачански” гр. Видин 1. Учител ГЦОУД 10.11.2020 г.

Повече тук